समानार्थी शब्द मराठी [ 400+ ] - important samanarthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2022
 


समानार्थी शब्द मराठी  samanarthi shabd in marathi

प्रत्येक परीक्षेत अंदाजे 2 ते 4 मार्क्स साठी नेहमी विचारण्यात येणारे टॉपिक म्हणजेच समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi तर आज आपण काही समानार्थी शब्द स्पर्धा परीक्षा साठी अभ्यासणार आहोत

  


 
समानार्थी शब्द मराठी  samanarthi shabd in marathi 

अपघात - दुर्घटना

अपराध - गुन्हा, दोष

अपमान - मानभंग

अपाय - इजा

अपेक्षाभंग - हिरमोड

अपंग - व्यंग, लुळा, विकलांग

अमाप - पुष्कळ, विपुल

अडथळा - मनाई, मज्जाव

अगत्य - अस्था, कळकळ, आपुलकी

अमित - असंख्य, अगणित, अमर्याद

अभिवादन - नमस्कार, वंदन

अभिनंदन - गौरव

अभिमान - गर्व

अभिनेता - नट

अभ्यास - सराव

अरण्य - वन, कानन

अवघड - कठीण, विकट, दुर्घट

अवकाश - अवधी, समय

अवचित - एकदम

अवर्षण - दुष्काळ

अविरत - सतत, अखंड

अडचण - समस्या

अश्व - घोडा, हय, तुरग, तुरंग

अशुभ - वाईट, अमंगल

असामी - इसम, व्यक्ती, माणूस

अस्त - अंतर्धान, लोप, शेवट

अग्नी - आग

अहंकार - गर्व

भारतातील पहिले || Best [G.K] 25+ मुद्देे  

 birthday wishes in marathi


अस्थिर - चंचल, क्षणिक

अनुकरण - नक्कल, माकडचेष्टा

अंधार - तम, काळोख, तिमिर

आयुष्य - जीवन, हयात

आनंद - संतोष, मोद, हर्ष

आरंभ - प्रारंभ, सुरूवात

आकर्षण - मोह, ओढ, पाश

आवाज - नाद, निनाद, रव

आवश्यकता - गरज, जरूरी

आवड - होस

आग्रह - हट्ट, अट्टहास, हेका

आक्रमण - हल्ला, चढाई

आवाहन - विनंती, बोलवणे, आमंत्रण

आश्चर्य - नवल, विस्मय, अचंबा

आहार - खाणे, भोजन

इतराज - नाखूष, रुष्ट

इतमाम - सरंजाम, थाट

इमानी - प्रामाणिक, नेक

इन्साफ - न्याय, निर्णय

उभा - सरळ, वडा

उमेद - हिंमत, धैर्य, उत्साह

उद्दाम - उद्धट, उर्मट, असभ्य

उत्सुक - उत्कांठित

एकाएकी - एकदम, अपचित

एकाग्र - एकतान, एकचित्त

एहसान - उपकार, दया

ऐट - नखरा, डौल, ताठा, मिजास

ऐषआराम - स्वस्थता, चैन

ऐच्छिक - इच्छिलेले, इष्ट

ऐसपैस - विस्तीर्ण, प्रशस्त

ओंड - लोंगर, टरफल, खोल

ओढाळ - अनिर्बध, उनाड

ओढी - सवय, माया, लळा

ओढा - झरा, नाला

ओझे - भार, बोजा, वजन

अंधार - काळोख, तम

अंधुक - पुसट, अस्पष्ट

अंत - शेवट, मरण, मृत्यू

अंतरिक्ष - अवकाश

अंग - शरीर, तनू

अंघोळ - स्नान

समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 

करमणूक - मनोरंजन

कठोर - निर्दयी, निष्ठूर

कच - माघार, अडचण, संकट

कवच - आच्छादन, आवरण

कविता - काव्य, पद्य

कसरत - व्यायाम, सराव, सवय

कलागत - भांडण, वैर, कळ

कर्मयोग - प्रारब्ध, योगायोग, देव

काळजी - चिंता, विवंचना

कान - कर्ण, श्रवण, श्रोत्र

कनक - सोने

कंजूष - कृपण

कुतूहल - उत्सुकता

कुशल - हुशार, चतुर, बुद्धिमान

कुटाळ - कुचेष्टा, टवाळी

कुटुंब - परिवार

कुत्रा - श्वान

महाराष्ट्र जनरल नॉलेज मराठी : महाराष्ट्रातील पहिले (G.k) || Best 50+ NCERT

कुभांड - आळ, कट, कारस्थान

कुरापत - खोडी, कुचाळी, थट्टा

कुशल - सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान

केश - केस, लव, रोम, बाल

कोमल - नाजूक, मऊ, मृदू

खुषी - संतोष, तोष, समाधान

खुळा - मूर्ख, वेडा, अक्कलशून्य

खुळचट - पुळचट, नेभळा, भित्रा

खूप - पुष्कळ, भरपूर

खेद - वैषम्य, विषाद, दुःख

खेडे - ग्राम, गाव

खेडूत - गावकरी, ग्रामस्थ

खेड - ग्रंथ, अध्याय, व्यत्यय


मराठी विरुद्धार्थी शब्द

• मराठी म्हणी

भारत बद्दल gk मराठीत


गरम - उष्ण, उबदार, तप्त

गरूड - खगेंद्र, विजराज, वैनतेय

गरज - जरूरी, आवश्यकता

गरीब - दीन, लाचार, पामर

गडप - अदृश्य, बेपत्ता, नष्ट

गबाळा - अजागळ, बावळट

गस्त - पहारा, रखवाली, रावण

गयावया - काकुळती, करूणा

गदारोळ - गोंधळ, ओरड, खटाटोप

गाय - धेनू, गो, गोमाता

गार - थंड, शीतल

गाथा - कविता, आर्या

गिरी - पर्वत, डोंगर, अचल

गुच्छ - झुबका, घोस

घाव - प्रहार, वार, आघात

घाई - गडबड, त्वरा, तातडी

घाट - आकार, घडण

घास - कवळ, ग्रास

घास - गवत, तृण, चारा

चव - स्वाद, आस्वाद, रूची

चरण - पाय, पाऊल

चरितार्थ - उदरनिर्वाह

चप - गप्प, शांत, चूप, चीप

चकणा - तिरळा, काणा

चबुतरा - चौथरा, कट्टा, उंचवटा

चटकन - झपाझप, झरझर, त्वरीत

चट्टा - व्रण, डाग, वण

चप्पल - वहाणा, जोडा, पायताण

चाक - चक्र

चाकर - नोकर, सेवक, गडी

चाचणी - परीक्षा, तपासणी, पारख

चाणाक्ष - हुशार, चतुर, धूर्त, चलाख

चांगले - सुंदर, सभ्य, मनोहर

चिंता - काळजी, विवंचना

चांदी - रूपे

चांदणे - कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका

चिमुकले - लहान, छोटे, सान

चिळकांडी - पिचकारी, चिरकांडी

चिलट - डास, मशक, मच्छर

चिवट - चिकट, वातड

छान - सुरेख, सुंदर, उत्तम

छंद - नाद, आवड, शोक

जल - नीर, पाणी, जीवन, अंबू

जागा - स्थळ, स्थान, ठिकाण

जाहीर - प्रसिद्ध, प्रगट

जवाहीर - सोने, अलंकार

जाड - लठ्ठ, स्थूल, दांडगा, धष्टपुष्ट

जादू - इंद्रजाल, मंत्रतंत्र

जिद्द - हट्ट, आग्रह, दुराग्रह

जिणे - जीवन, आयुष्य, जीवीत

जिगर - जिवलग, जीवश्चकंठश्च

जुना - प्राचीन, जीर्ण, पुरातन

जुलूम - अन्याय, छळ

झगडा - भांडण, वाद, तंटा, कलह

झुंज झरणे - वाहणे, पाझरणे

झडती - तपासणी, तपास, शोध

झरोका - गवाक्ष, जाळी, झरूका

झाड - वृक्ष, तरू, वनस्पती

झीट - मुच्र्छा, घेरी, भोवळ

झुंबड - गर्दी, जमाव, दाटी

झेंडा - निशाण, पताका

झोप - निद्रा, शयन, नीज

टणक - कणखर, मजबूत, बळकट

टापू - प्रांत, प्रदेश, टप्पा

टाकाऊ - निरुपयोगी, कुचकामी

टाहो - आक्रोश, हंबरडा

टोलेगंज - भव्य, अजस्त्र, प्रचंड

ठळक - जाड, स्पष्ट, मोठा, भरीव

ठाम - निश्चित, दृढ, बिनचूक,

ठाव - तळ, बुड, खोली

ठीक - बरोबर, उचित, योग्य

ठेका - आवाज, ताल, ताळ

डोळा - नयन, लोचन, नेत्र

डोके - शीर, मस्तक, शीर्ष, कपाळ

ढिला - सैल, मऊ, अघळपघळ

ढोर - गुरे, जनावरे

ढेकूण - मत्कुण, खटमल

ढोंग - सोंग, पाखंड

समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 

तलाव - तटाक, तडाग

तर्‍हा - रीत, पद्धती

तज्ञ - माहितगार, जाणता, पंडित

तड - शेवट, अखेर

तड - अडचण, तंगी

तडक - नेट, जोर, आवेग

तडजोड - समेट, सलोखा

तडफ - उत्साह, चपलता

तन - शरीर, देह, अंग, काया

तृप्त - संतुष्ट, समाधानी

तृप्ती - समाधान, संतोष, प्रसन्नता

तृषा - तहान, तृष्णा, इच्छा

तप - ध्यान, मनन

तरतूद - व्यवस्था, सिद्धता

ताकीद - समज, हुकूम, जरब, जबर

तारूण्य - यौवन, जवानी, तरूणपणा

तीव्र - प्रखर, कडक

तोटा - नुकसान, हानी

थवा - समदाय, जमाव

थक्क - आश्चर्य, नवल, विस्मय

थकणे - दमणे, भागणे, श्रमणे

थांग - ठाव, पत्ता, माग

थाट - डामडौल, शोभा

थाळा - ताट, पात्र

थिटा - आखूड, अपुरा

थीर - शांत, स्तब्ध

थोर - मोठा, श्रेष्ठ

दागिना - आभूषण, अलंकार

दार - दरवाजा, कवाड, ताटी, द्वार

दांत - दंत, रदन, विज

दाट - घन, घट्ट, निबिड

दिवस - दिन, वार, वासर

दिवा - दीप, दीपक

दुनिया - जग, पृथ्वी

दुर्ग - किल्ला, कोट, गढी

दूध - दुग्ध, पर, क्षीर

दुबळा - दुर्बल, सामर्थ्यहीन

दुर्दैव - दुर्भाग्य

दुःखी - कष्टी, खिन्न, त्रस्त

देऊळ - मंदिर, देवालय

धन - संपत्ती, दौलत, द्रव्य, संपदा

धनिक - श्रीमंत, सावकार, धनवान

धनुष्य - चाप, कोदंड, तिरकमठा

धंदा - व्यापार, व्यवसाय, उद्योग

धूळ - धुरळा, माती, रजःकण

नवरा - पती, कांत, भर्तार, धनी

नमस्कार - वंदन, नमन, प्रणिपान

नवीन - नूतन, नव

नृप - राजा, भूप, भूपती, नरेश

नाजूक - कोमल, मुलायम

नायक - नेता, पुढारी, अग्रणी

नारळ - श्रीफळ, नारिकेल

नापास - अनुत्तीर्ण, अयशस्वी

निर्धार - निश्चय, सातरी, विश्वास

नाते - रक्तसंबंध, आप्तपणा, नातलग

नित्य - नेहमी, सतत, सदा

निधन - मृत्यू, अंत, मरण

निपुण - निष्णात, कुशल, प्रवीण

निबिड - दाट, गडद, घनदाट

निलाजरा - निर्लज्ज, बेशरम

निश्चय - निर्धार, निग्रह, दृढता

निमंत्रण - आमंत्रण, आवतण

नुकसान - हानी, तोटा, खोट

परका - अपरिचित, अनोळखी

पक्षी - विहग, खग, विज, विहंगम

पगडा - वर्चस्व, सत्ता, अधिकार

परंतु - पण, किंतु, शिवाय, लेकीन

पर्वत - गिरी, अचल, शैल

परवानगी - संमती, मान्यता

पंथ - मार्ग, रस्ता, वाट, पथ

पंक्ती - ओळ, रांग, पंगत

पंडीत - विद्वान, शास्त्रज्ञ, तज्ञ

पृथ्वी - भू, धरती, भवनी, वसुंधरा

पराक्रम - शौर्य, विक्रम, प्रताप

परिश्रम - कष्ट, महेनत, श्रम

प्रवीण - निपुण, कुशल, हुशार, पटू

प्रवासी - वाटसरू, पांथ, पांथस्थ

प्रबळ - बलवान, बलशाली, सामर्थ्यवान

प्रचंड - विशाल, अजस्त्र, अवाढव्य

प्रसिद्ध - प्रख्यात, विख्यात, नामांकित

प्रशंसा - स्तुती, वाखाणणी, शाबासकी

पान - पर्ण, पत्र, पल्लव

पाय - पद, चरण, पाद

पावन - पवित्र, निर्मळ, शुद्ध,

पाऊस - वर्षाव, पर्जन्य, वृष्टी

पात्र - लायक, योग्य, भांडे

प्राण - जीव, आत्मा, श्वास

प्रासाद - वाडा, महाल, राजवाडा

पुरूष - नर, मनुष्य, मर्द

पुष्प - फूल, कुसूम, सुमन, सुम

फरक - अंतर, भेद, तफावत

फजीत - लज्जित, विरमलेले,

फर्मान - हुकूम, आज्ञापत्र, राजपत्र

फडतूस - टाकाऊ, गचाळ, क्षुद्र

फायदा - नफा, लाभ, किफायत

फणकार - सपाटा, आघात, प्रहार

फिदा - रवूष, प्रसन्न, संतुष्ट

फुलोरा - बहर, मोहोर

फुकट - निरर्थक, व्यर्थ, फुका

फुशारकी - बढाई, शेरसी

फूल - पुष्प, सुमन, कुसुम

बहाणा - सोंग, ढोंग, मिष

बरोबर - सम, सारखा, समान

बरदास्त - आदरसत्कार, पाहुणचार

बडगा - सोहा, सोडगा, दंडुका

बहादूर - वीर, शूर, धाडसी, धीट

बरकत - भाग्य, सुदैव, लाभ

बरखास्त - समाप्त, विसर्जित, संपणे

बाप - पिता, जनक, जन्मदाता, वडील

बाग - बगीचा, उद्यान, उपवन

बाण - तीर, शर, सायक

ब्राह्मण - विप्र, विज

बुटका - गिड्डा, आरवूड, डेंगू, ठेंगणा

ब्रह्मदेव - ब्रह्म, चतुरानन, कमलासन, प्रजापती

बिगर - वाचून, खेरीज, शिवाय

बेडूक - मंडूक, बेडकी, बॅबॉ

बिकट - कठीण, अवघड

बंड - अराजक, गोंधळ, दंगा

बंदी - मज्जाव, मनाई, प्रतिबंध

बंधू - भ्राता, भाऊ, भाई, भय्या

बंदोबस्त - व्यवस्था, तजवीज

समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2022

भक्कम - मजबूत, बळकट, टिकाऊ

भराभर - पटापट, झरझर, जलद, शीघ्र

भाऊ - बंधू, भ्राता

भांडण - तंटा, झगडा, कलह, कज्जा, संघर्ष

भीती - घबराट, धास्ती

भुंगा - भ्रमर, मूंग, अली

महा - महान, मोठा

महिना - मास

मगर - सुसर, नक्र

मच्छ - मासा, मत्स्य, मीन

मंगल - शुभ, पवित्र

मंजूर - कबूल, संमत, मान्य

माकड - वानर, मर्कट, कपि

माणूस - मनुष्य, मनुज, मानव, नर

मान्य - मंजूर, कबुल, संमत

माया - दया, कृपा, मायाळू, करूणा

मित्र - दोस्त, सवंगडी, साथीदार

मुलगा - पुत्र, सुत, तनय, तनुज, आत्मज

मुलगी - कला, सुता, तनया

मेळ - संयोग, संगम, मीलन, मिलाफ

मोर - मयुर

विरुद्धार्थी शब्द मराठी - important virudharthi shabd in marathi 500+ मराठी व्याकरण 

यज्ञ - याग, मख, होम, धर्मकृत्य

यान - जात, वर्ण, भेद, वर्ग

यहसान - कृपा, उपकार

याद - स्मरण, आठवण

यातना - कष्ट, हाल, अपेष्टा

युद्ध - लढाई, संगर, झुंज

योग्य - लायक, रास्त

योध - वीर, लढवय्या, योद्धा

राक्षस - असुर, दैत्य, दानव

रजा - परवानगी, अनुमती

राग - क्रोध, त्वेष, कोप, संताप

रात्र - रजनी, यामिनी, निशा, रात

रागीट - संतापी, कोपिष्ट, क्रोधी

लघू - हलका, लहान, हस्व

लज्जत - रूची, स्वाद, गोडी

लक्ष्मी - संपत्ती, वैभव, उत्कर्ष

लाचार - अगतिक, दीन

लवण - मीठ, क्षार, खारट

वर्दी - निरोप, बातमी

वस्त्र - वसन, अंबर, कपडा, कापड

वाघ - व्याघ्र, शार्दुल

वारा - वायू, वात, अनिल, मरूत

वास - गंध, सुगंध, परिमल

वास - सुगावा, खूण

वास्तव - खरे, प्रत्यक्ष, यथार्थ

विघ्न - संकट, अडचण, पआपत्ती

विपुल - पुष्कळ, भरपूर

विशाल - मोठे, प्रचंड, विस्तृत

•  ह्या कारणामुळे valentines day साजरा करतात.  

विकल्प - संशय, भ्रम

विहार - खेळणे, क्रीडा

विश्वास - खात्री, इमान

विनंती - प्रार्थना, विनवणी

विस्तीर्ण - विशाल, अफाट

वेडा - खुळा, मूर्ख

वेष - पोषाख, कपडे

वेदना - यातना, दुःख

वैभव - ऐश्वर्य, श्रीमंती

व्याधी - आजार, संकट, आपत्ती

शासन - सरकार, राज्यकारभार

समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2022

शरम - लाज, लज्जा

शस्त्र - हत्यार, आयुध

शंकर - महेश, महादेव, शिव

शत्रू - अरि, दुश्मन, वैरी

शहर - पूर, पुरी, नगर

शर्यत - स्पर्धा, चढाओढ

शागीर्द - शिष्य, विद्यार्थी

शिकस्त - पराजीत, पराभूत

शिक्षा - शासन, दंड, सजा

शेष - अनंत, वासुकी

शेतकरी - कृष, कृषीक

श्रद्धा - निष्ठा, विश्वास

श्रेष्ठ - उत्तम, उत्कृष्ट

समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi

संग्राम - युद्ध, समर, संगर

संशय - शंका, संदेह, वहमा

संमती - अनुमती, मान्यता, सहमत

सरदार - उमराव, मानकरी

समीप - जवळ, निकट

समुद्र - सागर, सिंधू, रत्नाकर

संहार - नाश, विध्वंस, विनाश

सहयाद्री - सह्यपर्वत, सह्यगिरी

सफर - प्रवास, यात्रा

सावध - जागरूक, दक्ष, सावधान

साच - खरा, खरोखर

साहस - धाडस

स्वागत - आदरसत्कार, आदरातिथ्य

सिंह - मृगेश, वनराज, केसरी, मृगेंद्र

सीता - जानकी, वैदेही

सुगंध - सुवास, परिमल

सुवासिनी - सौभाग्यवती, सवाष्ण

सुरेख - सुंदर, रम्य, मनोहर

सूर्य - रवि, भास्कर, मित्र, भानू

सेनापती - सेनानी, सेनानायक

स्नेह - मैत्री, मित्रत्व, प्रेम

सैनिक - शिपाई, जवान

सैन्य - फौज, लष्कर, सेना

सोने - सुवर्ण, कनक, कांचन, हेम

सोबती - सवंगडी, मित्र

हरिण - मृग, सारंग

हत्या - वध, खून, हिंसा

हयगय - हेळसांड, दुर्लक्ष

हरळी - आरोळी, हाक

हर्ष - आनंद, मोद, आमोद

हृदय - अंतःकरण, मन

हात - कर, हस्त,भुज, बाहू

हिकमत - युक्ती, चातुर्य

हुरहुर - रूखरूख, चिंता, काळजी

हेळसांड - सुस्ती, दिरंगाई

होडी - नाव, नौका

क्षय - नाश, हास

क्षुद्र - क्षुल्लक, उणेपणा

ज्ञान - बुद्धी, विद्या

या लेखामध्ये तुम्हाला mpsc अभ्यासासाठी समानार्थी शब्द मराठी || samanarthi shabd in marathi खूप उपयोगी पडेल अशी अपेक्षा करतो.. धन्यवाद..!

Read this..⤵️

नाम व नामाचे प्रकार  

इंग्रजी व्याकरण

समास व सामासाचे प्रकार


Follow instagram

  

Post a Comment

0 Comments