[ थोडक्यात ] 20+ Shabd Samuh Badal ek Shabd in marathi | शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द

 

Shabd Samuh Badal ek Shabd in marathi शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द मराठी


Shabd Samuh Badal ek Shabd in marathi  शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द मराठीमध्ये 2022

 

पाहुणा , सोयरा : अतिथी

खोटी बातमी : अफवा

मागून जन्मलेला : अनुज

कोणीही शत्रू नसलेला : अजातशत्रू

ज्याला मरण नाही असा : अमर

देवावर विश्वास ठेवणारा : आस्तिक

कोणतेही काम न करता इतरांच्या जीवावर जगणारा : ऐतखाऊ

काणास गोड लागणारा (आवाज) : कर्णमधुर

धान्य साठवण्याची जागा : कोठार

सोसाट्याचा वारा : झंझावात

हे पण वाचा : भारतीय सर्वोच्च सन्मान व पुरस्कार [ मराठी सामान्य ज्ञान ] 2022

कैद्यांची जागा : तुरुंग

नेहमी दानधर्म करणारा : दानशूर

नाटक लिहिणारा : नाटककार

ज्याला लिहितावाचता येत नाही असा : निरक्षर

दुसऱ्यावर उपकार करणारा : परोपकारी

मेंढ्याचे ठिकाण : मेंढवाडा

विद्वान स्त्री : विदुषी

सत्यासाठी लढणारा : सत्याग्रही

स्वतःवर अवलंबून राहणारा : स्वावलंबी

दूरवर पाहिल्यास आकाशाला जिथे जमीन टेकल्यासारखं दिसते ते टोक

: क्षितिज

 

हे पण वाचा :  samas in marathi || समास मराठी व्याकरण || Best marathi vyakaran 2022


हे पण वाचा : महाराष्ट्र जनरल नॉलेज मराठी : महाराष्ट्रातील पहिले (G.k) || Best 50+ NCERT


हे पण वाचा : समानार्थी शब्द मराठी [ 400+ ] - important samanarthi shabd in marathi मराठी व्याकरण 2022


हे पण वाचा : जनरल नॉलेज मराठी 2022 || भारता बद्दल उपयोगी gk marathi


हे पण वाचा : विरुद्धार्थी शब्द मराठी - important virudharthi shabd in marathi 500+ मराठी व्याकरण Follow instagram

     
Post a Comment

0 Comments