भारतीय सर्वोच्च सन्मान व पुरस्कार [ मराठी सामान्य ज्ञान ] 2023

भारतीय सर्वोच्च सन्मान व पुरस्कार || bharatiya sanman va puraskar


Mpsc च्या परीक्षेसाठी काही महत्वाचे पुरस्कार माहिती असणे गरजेचे आहे. तर यामध्ये वेगवेगळ्या सन्मान व पुरस्कारा बद्दल माहिती पाहूया...

 भारतीय सर्वोच्च सन्मान व पुरस्कार [ मराठी सामान्य ज्ञान ] 2023


भारताचा सर्वोच्च नागरी सन्मान कोणता...

भारतरत्न पुरस्कार


भारतातील साहित्य क्षेत्रातील सर्वोच्च पुस्कार कोणता...

भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार


भारतातील सर्वोच्च लष्करी पदक कोणते...

परमवीर चक्र


जगातील अतिशय असा नामाचा पुरस्कार कोणता...

नोबेल पुरस्कार


भारतीय क्रीडा क्षेत्रातील सर्वोच्च पुस्कार कोणता...

अर्जुन पुरस्कार


महाराष्ट्र शासनाचा सर्वोच्च असा पुरस्कार कोणता...

महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार


हे पण वाचा ⤵️

जनरल नॉलेज मराठी 2023 || भारता बद्दल उपयोगी gk marathi

पृथ्वीबदल माहिती || Best [G.K] 25+ मुद्दे 

samas in marathi || समास मराठी व्याकरण || Best marathi vyakaran Follow instagram

Post a Comment

0 Comments