मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद ४४४ पदांचि भरती. GMC Aurangabad Recruitment 2020

मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद ४४४ पदांचि भरती.
GMC Aurangabad Recruitment 2020


jobchjob-majhinaukri-majhi-naukri-govnokri-mahanmk

एकूण पोस्ट :-  ४४४

पोस्ट & नावे :-

         फिजीशियन - २७ , शुल्क वैद्यकीय अधिकारी - ५० , भूल देणारा - १५ , छाती चिकित्सक - ५ , इंटेंसिव्हिस्ट-१५ , बालरोगतज्ञ - २ , सर्जन - ८ , ईएनटी विशेषज्ञ - १० , नेफ्रोलॉजी - २ , स्टाफ नर्स-१५० ,  प्रभारी बहीण - १० , प्रयोगशाळा टेक -१० , डेटा एंट्री ऑपरेटर - १० , शुल्क वैद्यकीयअधिकारी - २ - ३० , स्वीपर - १००

अर्ज करण्याची पद्धत :- अर्ज  Email द्वारे करावे
Email Address : deangmca@gmail.com

 Email ने अर्ज करण्याची शेवटची तारिख :- १३  मे २०२०
दरमहा पगार :- १५००० ते ८५००० पर्यंत ( पोस्ट नुसार )

job location :- aurangabad


शैक्षणिक पात्रता :-

          Duty Medical Officer - MBBS , Surgeon - M S Surgeon , Physician - MD Medicine , Anesthetist - MD / Diploma in Anesth. , Chest Physician - MD / Diploma in Resper. , Intensivist - MD Medicine / Aneth. , Pediatrician - MD / Diploma in Ped. , Incharge Sister - B.Sc Nursing / GNM , ENT Specialist - MS / Diploma in ENT , Nephrologist - MD Nephro / DNB ,Staff Nurse - B. Sc Nursing / GNM , Duty Medical Officer – 2 - BAMS / BHMS , Laboratory Tech - B. Sc & DMLT , Sweeper -  10th  pass only ,
 Data Entry Operator -  Graduates and typing

वयोमर्यादा : -

         इंटेन्सिव., पेड., सर्जन, फिजिशियन, डीएमओ, चेस्ट फि.यांचासाठी
जास्तीत जास्त  ६५ वर्षे वयोमर्यादा असेल आणि  
        परिचारिका, प्रयोगशाळा टेक, डीईओ, डीएमओ -२ & सफाई कामगार यांच्यासाठी
जास्तीत जास्त वय ३८ इतकी  वर्षेची वयोमर्यादा असेल.official website:-http://www.gmcaurangabad.com/

Post a Comment

1 Comments